Driftsbygning med kalkuner står i brann på Helgøya