Utvalg foreslår å kutte personskatten med 40 milliarder