Forsvarer: Erstatningskravet for Viggo Kristiansen blir tidkrevende

foto