Avis: Flertall for Gaza-avtale i Israels regjering