«Villmannskjøring» fører til strekningsmåling i Korgfjelltunnelen i Nordland