Datatilsynet forbyr SSB å samle inn data fra dagligvarekjøp

foto