Antall søkere til helse- og oppvekstfag har sunket kraftig