Regjeringen foreslår å gi havarikommisjonen myndighet til å undersøke flere ulykker