Regjeringen vil stramme inn regelverket for markedsføring mot barn

foto