Tikhanovskaja kaller det selvmord for Belarus å slutte seg til krigen

foto