Sikher i Punjab frykter følgene av strid mellom India og Canada