Norge sender støtte til jordskjelvofrene i Marokko

foto