Forslag for å unngå amerikansk nedstenging møter motstand