Irans president lover «ingen nåde» for motstandere av prestestyret

foto