Foxtrot-nettverket er registrert i seks politidistrikter i Norge