Russland og Tyrkia diskuterer ny avtale for korneksport