Flere partier stiller spørsmål om tallgrunnlaget i jordbruksoppgjøret