Høyesterett slår fast at russere ikke får fly drone i Norge – opphever løslatelse

foto