MDG-lederen refser regjeringens oljepolitikk: – Jeg gremmes

foto