Tysklands statsminister tok første spadetak på ny ammunisjonsfabrikk