Kraftige reaksjoner på Trumps Nato-uttalelser: – Løper Russlands ærend