E6 mellom Karasjok og Lakselv stengt etter brann i semitrailer