Adressa: Skiforbundet sa nei til hjelp fra «rike onkler»