Brann i kjøretøy ved Granfosstunnelen i Bærum er slukket