Spion-saken: Nasjonal sikkerhetsmyndighet har avdekket mistenkelige signaler