FNs menneskerettssjef ut mot afrikanske kuppmakere