Tidligere advokat dømt for urettmessig bruk av advokattittelen