Skole i Rana brøt opplæringsloven – kommunen får bot