Kollektivtransporten i Oslo-området går nesten som normalt