Global turisme er på nivå med årene før pandemien, melder FN-organ