Ikke livstruende for ungdommer på MC etter elgpåkjørsel