Debatten gir ikke noe løft for DeSantis på måling

foto