MDG-topp åpner for Trettebergstuen og Borten Moe på høring