OECD med dyster rapport grunnet krigen i Ukraina

foto