Lettelse og uro i Kina etter tre år med verdens strengeste koronaregime

foto