Kraftig økning i drap på advokater på Filippinene

foto