4,9 millioner passasjerer reiste fra norske flyplasser i september

foto