Fare for styrtregn i Agder og Rogaland – kan bli 20 mm på en time