Svak oppgang på Oslo Børs på ukens andre handelsdag