Briter oppløst i tårer: «Dronningen i våre hjerter»

foto