E6 på Svinesundsbrua åpnet igjen etter trafikkulykke