Dommer: Trump har gjort seg skyldig i bedrageri i New York – forretningslisensen dras inn