Finnes sa til SMK i 2017 at han skulle sette investeringer i fond

foto