Arbeiderpartiet mister ordføreren i Lillehammer etter over 70 år