Forskere skal undersøke om akuttmedisin mot korona også har langtidseffekt