Kommuner forbereder seg på å ta imot nordmenn fra Gaza