Sterke inntrykk da evakuerte fra Gaza kom til Gardermoen