En mann i Sverige er dømt for spredning av overgrepsmateriale