Naturvernforbundet ber om at Fosen-lignende utbygginger stanses