USA endrer valglov for å sikre at folkeviljen blir hørt

foto